ارسال

بیانیه کانون نویسندگان در حمایت از بازداشت‌شدگان


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که روز، یکشنبه هفدهم دیماه، منتشر کرد خواهان «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه‌ بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر» شد.
در بخشی از بیانیه آمده است: به دنبال اعتراض‌های گسترده‌ مردم در ده روز اخیر، افزون بر کشته شدن بیش از بیست تن، شمار زیادی از معترضان در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. دستگیری و بازداشت معترضان فقط در تظاهرات و تجمع‌ها نبوده است و بخشی از آنها از جمله دهها دانشجو در خانه و دانشگاه و خیابان و محل کار دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده‌اند. این رفتار سرکوب‌گرانه در مقابل مردم به جان آمده از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خوبی میزان آزادی جامعه را نشان می‌دهد؛ به روشنی دروغ دول‌مردانی را برملا می‌کند که به دوربین‌ها چشم می‌دوزند و زبان می‌گردانند که: "اعتراض حق مردم است." در پایان آمده است، کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه‌ بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر و همه‌ زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی؛ خواهان تحقق کامل آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همه‌ مردم؛ خواهان رسیدگی به دردها و مشکلات مزمن شهروندان و خواهان آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل اعم از حزب‌ها، سازمان ها و انجمنهای صنفی و سیاسی است.

آخرین خبرهای ایران