ارسال

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

روز یکشنبه 17 دیماه، کارگران «شرکت نیشکر هفت‌تپه» در اعتراض به عدم تحقق وعده های کارفرما در خصوص پرداخت مطالباتشان بار دیگر دست از کار کشیدند.
به گزارش "اتحادیه آزاد کارگران ایران" کارگران این شرکت در "همه قسمت‌های کارخانه" دست به اعتصاب زده و شماری از کارگران نیز مانع از حمل نیشکر به داخل کارخانه شده‌اند. ماه گذشته کارگران هفت‌تپه اعتصاب شش روزه‌ای را برگزار کردند که به گفته سندیکای کارگران این شرکت، پس از تعهد کارفرما به برآورده کردن مطالبات کارگران پایان داده شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد کارگران این شرکت دستکم چهار ماه دستمزد نگرفته‌اند.

آخرین خبرهای ایران