ارسال

تداوم تجمع کارگران هپکو اراک


2018-01-07| ۱۳۹۶-۱۰-۱۷

روز یکشنبه 17 دیماه کارگران کارخانه هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود مجددا دست به اعتصاب زدند.
کارگران معترض می گویند، کارفرمای هپکو تا کنون از پرداخت پنج ‌ماه دستمزد و مطالبات معوقه کارگران خودداری کرده است. گفتنی است این کارگران از روز پنجم دی ماه تاکنون دست به اعتراض زده و خواستار پرداخت تمامی معوقات مزدی خود شدند. درکارخانه هپکو نزدیک به یکهزار کارگر مشغول کارند و اکنون 13 روز از آغاز دور جدید اعتراضات کارگران در این واحد صنعتی می‌گذرد.

آخرین خبرهای ایران