ارسال

برگزاری آکسیون در کلن آلمان در حمایت از مبارزات مردم ایران


2018-01-08 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

روز یکشنبه هفتم ژانویه برابر با 17 دیماه، طبق فراخوان قبلی شبکه ایرانیان آزادیخواه و برابری طلب، آکسیونی در شهر کلن آمان در حمایت از اعتراضات و مبارزات سراسری مردم ایران و در اعتراض به حکومت اسلامی برگزار شد.

این آکسیون در مرکز شهر کلن برگزار شد. در جریان این آکسیون، اعضای نمایندگی از حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، حزب کمونیست کارگری ایران، جمع چپهای کلن، یک حزب آزادیخواه از ترکیه، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست- خط رسمی و رفیق ستار چیمنتو از عراق پیام هایی در حمایت از مبارزات مردم ایران قرائت کردند. همچنین هنرمند سوسیالیست، "سانان سنه" در طور آکسیون چندین قطعه سرود انقلابی تقدیم کرد. در خاتمه، بیانیه تشکلهای کارگری در ایران از طرف یکی از شرکت کنندگان خوانده شد.

آخرین خبرهای ایران