ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران سد شفاد رود در استان گیلان


2018-01-08 | ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

کارگران شاغل در پروژه ساخت سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گیلان در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زده و در محل کارشان تجمع کردند.
کارگران سد شفا رود همچنین نسبت به پرداخت نشدن حق بیمه هایشان معترض هستند. کارگران این پروژه عمرانی که از شهر‌های مختلف استانِ گیلان در پروژهای ساخت سد شفارود مشغول کارند، به دلیل مطالبات معوقه با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.

آخرین خبرهای ایران