ارسال

ادامه فعالیت های تبلیغی به مناسبت روز کومه له در شهر بانه


2018-02-13| ۱۳۹۶-۱۱-۲۴

بنابه گزارش دریافتی، طی روزهای گذشته فعالیت های تبلیغی به مناسبت روز کومه له در شهر بانه ادامه یافته است.
طی روزهای گذشته جمعی از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران بر سر مزار جانباختگان صفوف کومه له و حزب حضور یافته و با گذاشتن شاخه های گل، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند. همچنین تعدادی از فعالین و دوستداران کومه له و جنبش انقلابی کردستان با خانواده های رفقای جانباخته، زندانیان سیاسی و پیشمرگان دیدار نموده و ضمن ارج نهادن بر فداکاری این جانباختگان، مبارزه و مقاومت آنان را ستایش نموده و با خانواده های جانباختگان تجدید پیمان کردند که، تا تحقق آرمان والای این عزیزان، دست از مبارزه نخواهند کشید.

آخرین خبرهای ایران