ارسال

ادامه فعالیتهای تبلغی به مناسبت روز کومه له در سنندج


2018-2-014| ۱۳۹۶-۱۱-۲۵

بنابه گزارش دریافتی، شماری از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران برای چندمین بار به مناسبت فرا رسیدن 26 بهمن روز کومه له اقدام به فعالیت تبلیغی در آبیدر سنندج نمودند.

برپایه این گزارش، شماری از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران بر فراز کوه آبیدر، با به نمایش گذاشت عکس شماری از چهره های جانباخته کومه له و حزب کمونیست ایران و نصب تراکت فرا رسیدن روز کومه له را گرامی داشتند.

آخرین خبرهای ایران