ارسال

تجمع اعتراضی رادیولوژیست های سراسر کشور


2018-2-014| ۱۳۹۶-۱۱-۲۵

صبح روز سه شنبه 24 بهمن ماه، صدها نفر از رادیولوژیست های سراسر کشور در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت در مورد "سونوگرافی" مقابل وزارت بهداشت دست به تجمع زدند.

براساس گزارشات منتشره، اخیرا بخشنامه‌ایی از سوی وزارت بهداشت انتشار یافته است و در آن علاوه بر متخصصان رادیولوژی، متخصصان زنان و مامایی را نیز مجاز به انجام سونوگرافی در حوزه بیماری های زنان دانسته است این بخشنامه اعتراضات گسترده رادیولوژیست ها را به دنبال داشته است. به گفته معترضان، این طرح به نفع پزشکان و وارد کنندگان تجهیزات است و گروه‌های پیراپزشکی را با مشکل مواجه می‌کند.

آخرین خبرهای ایران