ارسال

افزایش فشارها بر پناهجویان اردوگاه مانوس


2017-11-14| ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

به گزارش منتشره، مقام های "پاپوا گینه نو" فشارها بر پناهجویان اردوگاه مانوس را افزایش داده اند تا آنان را مجبور کنند این اردوگاه را ترک کنند.
به گزارش "خبرگزاری فرانسه" روز دوشنبه ۱۳ نوامبر، ماموران، ذخایر آب پناهجویان را تخلیه کردند و حضور پلیس در اطراف اردوگاه افزایش یافت. نزدیک به ۶۰۰ پناهجوی اردوگاه مانوس از رفتن به سه اردوگاه پیشنهادی دولت استرالیا خودداری کرده اند و می گویند به محض بیرون رفتن از اردوگاه معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنان است. اردوگاه مانوس رسما روز ۳۱ اکتبر مسدود اعلام شد اما تا کنون پناهجویان حاضر به ترک محل نشده اند. دولت نیوزیلند اعلام امادگی کرده است که ۱۵۰ تن از پناهجویان را در خاک خود بپذیرد اما دولت استرالیا این پیشنهاد را رد کرده است.

آخرین خبرهای جهان