ارسال

اعتصاب رانندگان تاکسی در لندن


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

بنابه گزارشات منتشره، روز شنبه 19 فروردین ماه رانندگان تاکسی سیاه و سفید لندن دست به اعتصاب زده و از جابجایی مسافران خوداری کردند.
برپایه گزارشات مزبور" این رانندگان در اعتراض به سیاست های حمل و نقل عمومی دولت مقابل ساختمان شورای شهر لندن اعتصاب کردند. در جریان این اعتصاب که برای چندین ساعت ادامه داشت هزاران مسافر در خیابانهای لندن سرگردان شدند. رانندگان معترض اعلام کرده اند دولت باید پاسخگوی خواسته های آنان باشد در غیر این صورت این اعتصاب ادامه دار خواهد بود.

آخرین خبرهای جهان