ارسال

تظاهرات هزاران نفری در ونزوئلا


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

بنابه گزارشات منتشره، روز یکشنبه، هزارن نفر از شهروندان ونزوئلا در "کاراکاس" علیه سیاستهای دولت این کشور به خیابانها آمده و دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
در جریان این تظاهرات، دستکم ۸۰ نفر دستگیر شدند. این تظاهرات با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. پلیس با شلیک گلوله‌های پلاستیکی، گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین آب‌پاش تظاهرکنندگان را پراکنده کرد. پس از سرکوب تظاهرات، تعدادی به شرق شهر آمدند تا تظاهرات را ادامه دهند. آنها می‌گویند تا زمانی که انتخابات جدید برگزار نشود خیابانها را ترک نخواهند کرد.

آخرین خبرهای جهان