ارسال

برپایی تظاهرات ضد دولتی در بوداپست


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

اعتراض ها علیه تصمیم دولت مجارستان برای فشار به دانشگاههایی که به اشخاص و نهادهایی خارج از اتحادیۀ اروپا تعلق دارند، همچنان در این کشور ادامه دارد.
روز یکشنبه دهها هزار نفر در خیابان های بوداپست مخالفت خود را با این طرح دولت که در صورت تصویب ممکن است به تعطیل شدن دانشگاه اروپای مرکزی منجر شود، اعلام کردند. دولت مجارستان می گوید دیپلم صادر شده توسط این دانشگاه دیگر در مجارستان معتبر نخواهد بود. ادامۀ فعالیت دانشگاههایی که در مجارستان فعالیت دارند اما زیرمجموعۀ دانشگاههای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا نیستند شامل این طرح دولت خواهد شد. گفتنی است این اعتراض ها از هفتۀ گذشته آغاز شده است و تعداد تظاهرات کنندگان روز یکشنبه در بوداپست بالغ بر هفتاد هزار نفر گزارش می شود. آموزش آزاد و کشور آزاد از جمله شعارهایی بود که شرکت کنندگان در این راهپیمایی سرمی دادند.

آخرین خبرهای جهان