ارسال

آتش سوزی در اردوگاه پناهجویان در فرانسه


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

یک اردوگاه پناهندگان در شمال فرانسه که حدود ۱۵۰۰ نفر را اسکان می‌داد، در آتش‌سوزی تخریب شد.
دستکم 10 نفر در جریان این سانحه در اردوگاه "گراند سانت" مجروح شدند. مقام‌های فرانسوی می‌گویند آتش‌سوزی در جریان درگیری میان پناهندگان شروع شد. بسیاری از پناهندگان و مهاجرانی که قصد دارند خود را از دیگر کشورهای اروپایی به بریتانیا برسانند در شهرهای ساحلی شمال فرانسه جمع شده‌اند. پس از تخریب اردوگاه "جنگل" در کاله جمعیت ساکن در اردوگاه گراند سانت بیشتر شده بود. در ماه‌های گذشته چندین مورد برخورد خشونت آمیز در این اردوگاه گزارش شده بود.

آخرین خبرهای جهان