ارسال

خرید و فروش و به بردگی گرفتن پناهجویان در لیبی


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل گزارش کرد، که قاچاقچیان انسان، لیبی را به محلی برای فعالیت‌ بازارهای بردگان تبدیل کرده‌ و پناهجویان راهی اروپا را به اسارت گرفته و به کار اجباری وامی‌دارند.
به شهادت پناهجویان نجات یافته خرید و فروش بردگان در پارکینگ‌ها یا میدان‌ها انجام می‌شود و کسانی که به بردگی گرفته شده‌اند در کارگاه‌ها یا خانه‌های متروکه به کار وادار می‌شوند. سواحل شمال لیبی نقاط کانونی برای پناهجویان و مهاجرانی هستند که می‌خواهند خود را از آفریقا به اروپا برسانند. پیش از این گزارش‌های متعدد از اخاذی و خشونت مهاجران در لیبی منتشر شده است، اما به گفته سازمان مهاجرت اکنون "طی روندی جدید و نگران‌کننده" در لیبی بازارهای علنی بردگان به راه افتاده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید، شواهد حاکی از آن است که سوءتغذیه، آزار جنسی و حتی قتل، اسیران را تهدید می‌کند.

آخرین خبرهای جهان