ارسال

تجمع گسترده در استان باتمان ترکیه علیه رفراندوم قانون اساسی


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

بنابه گزارش انتشار یافته، دهها هزار نفر در شهر کردنشین "باتمان" در جنوب شرقی ترکیه با تجمع در یکی از میدان های این شهر، علیه رفراندوم تغییر قانون اساسی اعتراض کردند.
معترضان در این تجمع که از سوی حزب دمکراتیک خلق ها فراخوان داده شده بود، به رفراندوم تغییر قانون اساسی در این کشور "نه" گفتند. با نزدیک شدن به زمان رفراندم قانون اساسی ترکیه، تحرکات احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی به ویژه در کردستان ترکیه برای گفتن "نه" به رفراندم بیشتر شده است. ترکیه روز یکشنبه هفته آینده شاهد برگزاری یک همه‌پرسی سراسری برای تغییر قانون اساسی است تا بر اساس آن حدود اختیارات رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، گسترده‌تر شود. 

آخرین خبرهای جهان