ارسال

گسترش اعتراضات به برخورد با مسافر هواپیمایی یونایتد


2017-04-12- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

به گزارش خبرگزاری "فرانسه" اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با یک پزشک چینی در هواپیمای متعلق به «خطوط هوایی یونایتد» از شبکه های اجتماعی فراتر رفته و به تجمع در برابر پایانه این شرکت در فرودگاه بین المللی شیکاگو انجامید.
گروهی از آسیایی های مقیم آمریکا، روز چهارشنبه به شیوه مداخله نیروهای امنیتی در پرواز ۳۴۱۱ یونایتد اعتراض کردند. روز یکشنبه از مسافران خواسته شده بود تا به دلیل تکمیل ظرفیت، شماری از آنان هواپیما را داوطلبانه ترک کنند. نیروهای امنیتی با برخورد فیزیکی تلاش کردند تا مسافری که حاضر به ترک هواپیما نشده بود را بیرون برانند. معترضان خواستار محاکمه و مجازان عاملان این حادثه شدند.

آخرین خبرهای جهان