ارسال

اعتصاب سراسری در کشمیر


2017-04-12- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

بنابه گزارشات منتشره، شمار زیادی از شهروندان کشمیر در اعتراض به برخورد و عملکرد پلیس این کشور با معترضان، دست به اعتصاب سراسری زدند.
برپایه گزارشات مزبور،مغازداران، رانندگان تاکسی و اتوبوس، جایگاه داران عرضه سوخت، مراکز آموزشی و دانشگاههای کشمیر، روز چهارشنبه در اعتراض به کشته شدن هشت نفر در درگیری پلیس با معترضان، اعتصاب کردند. گفتنی است درگیری روز یکشنبه بین معترضان به برگزاری انتخابات محلی با نیروهای امنیتی "سرینگر" مرکز تابستانی ایالت جامو و کشمیر،هشت کشته و بیش از 50 زخمی برجای گذاشته بود.

آخرین خبرهای جهان