ارسال

هشدار سازمان ملل نسبت به مرگ گسترده در اثر قحطی


2017-04-12- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تعداد قربانیان قحطی و خشکسالی در کشورهای آفریقایی بویژه در شاخ آفریقا هشدار داد.
به گفتۀ این نهاد بین المللی، بحران های دیگر نظیر جنگ داخلی نیز در کشورهایی مانند سودان جنوبی و یمن بر تشدید تلفات ناشی از قحطی افزوده است. سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل در این باره گفت: لازم است به جامعۀ بین الملی یادآوری کنیم که خشکسالی در شاخ آفریقا در سال ۲۰۱۱ به قیمت جان بیش از 260 هزار نفر تمام شد که بیشتر آنها کودکانی بودند که کمتر از پنج سال سن داشتند. وی افزود که باید به هر قیمت ممکن از تکرار این فاجعه جلوگیری کنیم. در یمن نیز خطر گرسنگی و کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی به دلیل جنگ داخلی و حملات گستردۀ عربستان سعودی بسیار جدی است و سازمان ملل در گزارش خود در ماه مارس از سوءتغذیۀ شدید در میان کودکان در یمن سخن گفته است.

آخرین خبرهای جهان