ارسال

ادامه تظاهرات در پایتخت مجارستان


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

هزاران نفر از مردم در شهر بوداپست در ادامه اعتراض ها علیه محدودیت های اعمال شده توسط دولت علیه سازمان های غیردولتی و مدنی و دانشگاه اروپای مرکزی تجمع کردند.
در این تجمع که در میدان « قهرمان » بوداپست برگزار شد، معترضان قوانین وضع شده توسط "ویکتور اوربان"، نخست وزیر مجارستان را مخالف آزادی و حقوق شهروندی در این کشور دانستند. طبق این قانون جدید، از این پس هر سازمان غیردولتی و مدنی که در مجارستان فعالیت می کند باید کمک های خارجی بالاتر از ۲۳۰۰۰ یورو را به دولت اعلام کند. در پایان این تجمع تعدادی از مخالفان به سوی پارلمان مجارستان حرکت کردند و این تظاهرات با شعارهایی علیه نمایندگان این کشور و درگیری با پلیس بوداپست به پایان رسید.

آخرین خبرهای جهان