ارسال

ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانه رفراندوم ترکیه


2017-04-14- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۵

گزارش های منتشره، از تشدید فضای رعب و وحشت در آستانه رفراندوم ترکیه خبر دادند.
کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه دو روز دیگر پایان می‌یابد. نهادهای حقوق‌بشری می‌گویند که دولت با محدود‌کردن دامنه‌ی فعالیت مخالفان در رسانه‌ها، به روند دموکراتیک این نبرد خدشه ‌وارد ساخته است. در آستانه‌ی برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان "گزارشگران بدون مرز"، روز جمعه از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت که گستره‌ فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون "به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت" به‌گونه‌ای چشم‌گیر محدود شده است.

آخرین خبرهای جهان