ارسال

تشدید نبردها در شهر رقه سوریه


2017-04-01 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۲

گزارشات از تشدید نبردها برای بازپس گیری شهر رقه در سوریه حکایت دارند.
در همین حال بسیاری از ساکنان این شهر و مناطق اطراف، خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به مناطق بازپس گرفته شده پناه برده اند. هفته پیش نیروهای دموکراتیک سوریه موفق شدند ورودی شمالی سد طبقه را در اختیار بگیرند و به این ترتیب از سه محور شمال، شرق و غرب در حال پیشروی به سوی رقه هستند. نیروهای دمکراتیک سوریه در ادامه پیشروی‌ها برای بازپس گیری شهر طبقه، جمعیت زیادی از مردم منطقه را آزاد و به منطقه امن منتقل کردند. طبقه در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی رقه قرار دارد و هم‌اکنون از سه جبهه در محاصره مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک قرار دارد.

آخرین خبرهای جهان