ارسال

ادامه تظاهرات علیه اصلاح قانون بازنشستگی در برزیل


2017-04-01 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۲

هزاران نفر در شهرهای مختلف برزیل بار دیگر در اعتراض به طرح اصلاح قانون بازنشستگی که توسط دولت این کشور پیشنهاد شده، تظاهرات کردند.
روز شنبه 12 فروردین ماه بیش از یک هزار کارگر در ریودوژانیرو به خیابان آمده و با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه "میشل تمر"، رئیس جمهوری برزیل شعار سر دادند. این اعتراض گسترده از سوی اتحادیه های کارگری و در مخالفت با تغییر برنامه بازنشستگی و حقوق کار برگزار شد. دولت برزیل در طرح اصلاحات اقتصادی خود پیشنهاد تغییر قانون بازنشستگی را ارایه داده است. براساس طرح پیشنهادی دولت سن بازنشستگی ۶۵ سال خواهد بود. ساعات کار روزانه نیز از ۸ به ۱۰ ساعت می یابد. اتحادیه های کارگری همچنین از کارگران خواسته اند تا در روز ۲۸ آوریل اعتصاب سراسری کنند.

آخرین خبرهای جهان