ارسال

فقر و گرسنگی 108 میلیون نفر در جهان


2017-04-01 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۲

گزارشی از سوی سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا منتشر شده که در آن گفته می‌شود تا ۱۰۸ میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۱۶ به دلیل گرسنگی، درگیر نبرد مرگ و زندگی بوده‌اند.
طبق این گزارش شمار کسانی که از "عدم امنیت تغذیه" رنج می‌برند در مقایسه با سال ۲۰۱۵ بیش از یک سوم افزایش یافته است. ۱۰۸ میلیون نفری که در گزارش به آنان اشاره شده است، از کمبود تغذیه‌ی حاد رنج می‌برند یا غذای کافی در اختیار نداشته‌اند تا بتوانند نیازهای روزانه‌ی خود را بطور مرتب رفع کنند. منازعات مسلحانه، شرایط بد آب و هوایی، کاهش بارندگی و خشکسالی از جمله دلایل این مسئله عنوان شده است.

آخرین خبرهای جهان