ارسال

تداوم تظاهرات مردمی در دفاع از اروپای واحد


2017-04-02 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۳

در تداوم تظاهرات مردمی در دفاع از اروپای واحد، روز یکشنبه 13 فروردین ماه، هزاران نفر در نزدیک به ۶۰ شهر آلمان با شعار "ضربان اروپایی" به خیابان‌ها رفته و اقدام به برگزاری تظاهرات نمودند.
مبتکران جنبش "ضربان اروپا" مخالف گرایش‌های ملی‌گرایانه و طرفدار حفظ اتحادیه اروپا هستند. شرکت‌کنندگان در این جنبش سراسری که قرار است هر هفته در شهرهای مختلف آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به خیابان‌ها بروند، برای اروپایی می‌جنگند که در آن حفظ حرمت انسانی، تفکر و زندگی آزاد و نیز رواداری و احترام در جایگاه نخست قرار دارد. گفتنی است روز یکشنبه گذشته نیز هزاران نفر در ۶۸ شهر از ۱۱ کشور اروپا برای حمایت از اروپایی واحد به خیابان‌ها آمده بودند.

آخرین خبرهای جهان