ارسال

تداوم سرکوب معترضان در مسکو


2017-04-02 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۳

به گزارش منتشره، روز یکشنبه 13 بهمن ماه، دهها معترض و مخالف دولت روسیه در جریان برگزاری دو تجمع اعتراض در مسکو دستگیر شدند.
معترضان ظهر روز یکشنبه در میدان "تریومفالنایا" در مرکز مسکو گرد آمدند که با مداخله ماموران امنیتی از برگزاری تظاهرات جلوگیری شد. ماموران پلیس از تجمع معترضان جلوگیری کرده و اجازه برپایی تجمع اعتراضی در پیاده رو این میدان را ندادند. به دنبال پافشاری معترضان برای ادامه اعتراض خود، پلیس این کشور 37 نفر را بازداشت کردند. همچنین در میدان "مانژ" نزدیک میدان "سرخ" مسکو نیز گروهی از مخالفان دولت روسیه اقدام به برگزاری تظاهرات کردند که هفت نفر بازداشت شدند. گفتنی است تظاهرات تحت عنوان "مبارزه با فساد مالی در روسیه" یکشنبه هفته گذشته نیز در چندین شهر از جمله مسکو برگزار شد که دستگیری شماری را در پی داشت.

آخرین خبرهای جهان