ارسال

هشدار دربارۀ قوانین غیردموکراتیک در آمریکا


2017-04-03 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تصمیم شماری از ایالات آمریکا را در منع تظاهرات و اجتماع پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، رویه‌ای «هشدار دهنده و غیر دموکراتیک» عنوان کرده‌اند.
دو کارشناس آزادی بیان و آزادی اجتماع سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفتند، از ژانویه 2017، چند طرح غیردموکراتیک در مجالس ایالتی مطرح شده که هدف از آنها جرم‌انگاری اعتراضات مسالمت‌آمیز است. بنابه گزارشات، دستکم 19 ایالت امریکا قوانینی را برای منع برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز پیشنهاد کرده‌اند. این طرح‌ها در حالی مطرح شدند که مناطق مختلف امریکا در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از قدرت گرفتن ترامپ صحنۀ برگزاری اعتراضات مردمی بوده است.

آخرین خبرهای جهان