ارسال

فراخوان به اعتصاب از سوی اتحادیه های کارگری برزیل


2017-04-04 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۵

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" اتحادیه های کارگری برزیل از کارگران خواسته اند که حدود سه هفته دیگر یعنی در تاریخ 28 آوریل در اعتراض به پیشنهاد دولت مبنی بر تغییر قانون بازنشستگی، اعتصاب کنند.
دولت برزیل  پیشنهادی ارائه داده که براساس آن، سن بازنشستگی ۶۵ سال خواهد بود. ساعات کار روزانه نیز از ۸ به ۱۰ ساعت و به صورت هفتگی تا ۴۸ ساعت افزایش می یابد. اتحادیه های کارگری برزیل در اعتراض به این اقدام دولت، از همه کارگران و مزدبگیران و همچنین مستمری بگیران خواسته اند که در اعتصاب سراسری 28 آوریل شرکت کنند. لازم به یادآوری است که روزشنبه اول آوریل نیز،هزاران نفر در شهرهای مختلف برزیل در اعتراض به طرح اصلاح قانون بازنشستگی تظاهرات کردند. در تظاهرات روز شنبه، بیش از یک هزار کارگر در "ریودوژانیرو" به خیابان آمده و با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه رئیس جمهوری برزیل شعار سر دادند.

آخرین خبرهای جهان