ارسال

تایید یک قاضی محافظه‌کار برای دیوان عالی آمریکا


2017-04-07 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۸

نمایندگان سنای آمریکا با ۵۴ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف، "نیل گورساچ" قاضی محافظه کار را برای در اختیار گرفتن کرسیِ خالیِ عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا، تایید کردند.
پس از آنکه جمهوری‌خواهان سنای آمریکا، با تغییر آیین نامه‌ای در روز پنجشنبه، مانع از مخالفت دمکرات‌ها با نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای دیوان عالی شدند، نیل گورساچ روز جمعه توسط سنا تایید شد. با تایید نامبرده، اکثریت دادگاه عالی آمریکا که ۹ عضو دارد بار دیگر به دست محافظه‌کاران می‌افتد و این امر به دونالد ترامپ امکان می‌دهد تا بسیاری از وعده‌های داده شده در طول کارزار انتخاباتی‌اش را عملی کند.

آخرین خبرهای جهان