ارسال

تداوم تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در یونان


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

بنابه گزارشات منتشره، هزاران نفر از بازنشستگان یونانی در اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی خود، روز چهارشنبه نیز در آتن به خیابان ها آمدند.
کاهش حقوق بازنشستگان، بخشی از برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان است تا در مذاکره با وام دهندگان بین المللی بتواند وام دهندگان را به ادامه کمک های اقتصادی به یونان ترغیب کند. در هفت سال گذشته این دوازدهمین بار است که حقوق بازنشستگان کاهش می یابد. گفتنی است دولت الکسیس سیپراس پذیرفته است که در عوض دریافت بخش دیگری از کمک های مالی از وام دهندگان بین المللی، حقوق بازنشستگی را تا سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش دهد.

آخرین خبرهای جهان