ارسال

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ملی ایتالیا


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

به گزارش "یورونیوز" کارکنان شرکت "آلیتالیا" هواپیمایی ملی ایتالیا روز چهارشنبه 16فروردین دست به اعتصابی ۲۴ ساعته زدند.
شصت درصد پروازهای این شرکت در اثر اعتصاب لغو شد. این اعتصاب علیه برنامه کاری تازه شرکت آلیتالیا برپا شده است. برنامه ای که طبق آن بیش از دو هزار نفر باید اخراج شوند و هزینه های این شرکت نیز باید تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۴ هواپیمایی الاتحاد ۴۹ درصد سهام این شرکت را خرید و معترضان می گویند این شرکت به وعده های خود برای نجات هواپیمایی آلیتالیا عمل نکرده است.

آخرین خبرهای جهان