ارسال

آغاز همه‌پرسی تاریخی ترکیه


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

رفراندوم سرنوشت‌ساز تغییر قانونی اساسی ترکیه از ساعت هفت صبح روز یکشنبه به وقت محلی آغاز شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه می‌خواهد با ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه، نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تغییر دهد تا رییس‌جمهور اختیارات بیشتری داشته باشد. تغییرات مورد نظر اردوغان به او اجازه خواهد داد در صورت پیروزی در انتخابات آتی تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند. این همه‌پرسی تنها به دو گزینه آری و نه تقسیم‌بندی شده است و آن طور که نهادهای اجرایی و نظارتی بر انتخابات اعلام کرده‌اند حدود ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی هستند. به همین علت هم در حالی که حامیان این همه‌پرسی پیروزی در آن را زمینه‌ساز "ثبات بیشتر و مدرن شدن نحوه اداره کشور" می‌دانند، مخالفان آن می گویند که تصویب این تغییرات به افزایش اقتدارگرایی در ترکیه منجر شود. در صورت تصویب، این همه‌پرسی اساسی‌ترین تغییرات در ساختار قدرت در ترکیه را از زمان تاسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور در پی خواهد داشت؛ نظامی که حدود یک قرن پیش بنیان‌گذاری شده است.

آخرین خبرهای جهان