ارسال

برپایی تظاهرات ضد دولتی در بوداپست


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش "یورونیوزگ روز یکشنبه هزاران نفر در میدان آزادی بوداپست پایتخت مجارستان در اعتراض به تلاش دولت در به سکوت واداشتن منتقدان تجمع کردند.
سازمان دهندگان، این تجمع را بزرگترین تجمع اعتراضی در مجارستان نام نهاده اند. معترضان می گویند دولت نمی تواند با تهدید و  ارعاب مردم، نهادهای مستقل و منتقدان را به سکوت وادار کند. اعتراض به سیاست های دولت "ویکتور اوربان" نخست وزیر مجارستان شنبه هفته جاری نیز ادامه داشت و معترضان با سردان شعارهای اعتراضی خواستار کناره گیری وی شدند.

آخرین خبرهای جهان