ارسال

تظاهرات و اعتصاب سراسری در آرژانتین


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

به گزارش یورونیوز" روز جمعه هزاران نفر از شهروندان آرژانتینی با برپایی تظاهرات علیه سیاستهای اقتصادی دولت، اعتراض کردند.
این نخستین اعتصاب سراسری علیه دولت "ماکری" رئیس جمهوری آرژانتین است که در پی فراخوان کنفدراسیون عمومی کار، بزرگترین اتحادیه کارگری آرژانتین با درخواست اصلاحات اقتصادی برگزار شده است. تظاهرات علیه سیاست های ریاضتی دولت در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین بایورش پلیس همراه شد. پلیس برای متفرق کردن مردمی که بزرگ راه های اصلی شهر را بسته بودند، از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کرد. تظاهرکنندگان، مخالف اقدامات اقتصادی رئیس جمهوری آرژانتین در زمینه اخراج کارکنان دولت و افزایش نرخ ها هستند.

آخرین خبرهای جهان