ارسال

تظاهرات روز جهانی کارگر در ترکیه


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

مردم شهرهای مختلف ترکیه، امروز دوشنبه تظاهرات گسترده‌ای را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار کردند.
گزارشات حاکی است که این تظاهرات ها به ویژه در استانبول با دخالت و حمله نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. معترضان که قصد داشتند در میدان تقسیم استانبول تجمع کنند، با حمله نیروهای پلیس روبرو شدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند که در پی آن، شماری معترض زخمی شدند.

آخرین خبرهای جهان