ارسال

ادامه اعتراضات فلسطینی ها در حمایت از زندانیان اعتصابی


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

مردم فلسطین در حمایت از خواست های زندانیان اعتصاب و اعتراض به دولت اسرائیل بار دیگر در کرانه باختری تجمع کردند.
بنابه گزارش خبرگزاری ها، نیروهای نظامی اسرائیل به تجمع فلسطینی‌ها حمله کرده و به روی آنان تیراندازی کردند. فلسطینی‌ها تاکنون بارها با برپایی تظاهرات و تجمع‌های مختلف در کرانۀ باختری ضمن حمایت و همبستگی با زندانیان اعتصابی، علیه سیاست های دولت اسرائیل اعتراض کرده اند. بیش از یکهزار زندانی فلسطینی از روز 28 فروردین ماه در اعتصاب غذا به سر می برند. وزیر امنیت داخلی اسرائیل روز دوشنبه ادعا کرد که ۳۰۰ تن از زندانیان فلسطینی موافقت کرده‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. این مقام کابینه اسرائیل خبر داد که ۹۲۰ فلسطینی دیگر همچنان در اعتصاب غذا هستند و تصریح کرد که «هر گونه مذاکره در این رابطه بلاموضوع است».

آخرین خبرهای جهان