ارسال

بازگشت اردوغان به حزب عدالت و توسعه پس از همه پرسی


2017-05-03 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهوری ترکیه و از بنیانگذار حزب «حزب عدالت و توسعه» پس از حدود سه سال به این حزب بازگشت.
اردوغان مطابق با قوانین سابق این کشور نمی توانست هم رئیس جمهور و هم عضو حزبی باشد و در مقام رئیس جمهوری می باید مستقل می بود. آنچه عضویت و بازگشت دوباره وی به حزب عدالت و توسعه را ممکن ساخت، همه‌پرسی اخیر در ترکیه است که تغییر نظام پارلمانی این کشور را از پارلمانی به ریاستی ممکن ساخت. رجب طیب اردوغان طی سخنانی به رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد در صورت عدم آغاز گفت‌وگو درباره ابعاد عضویت ترکیه، آنکارا برای همیشه با این اتحادیه خداحافظی خواهد کرد. در پی کودتای نافرجام و سرکوب گسترده مخالفان، شماری از مقام‌های اروپایی از کارنامه حقوق‌بشری دولت اردوغان انتقاد و با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند.

آخرین خبرهای جهان