ارسال

راهپیمایی اول ماه مه، روز جهانی کارگر در پاریس


2017-05-03 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

به دعوت و ابتکار برخی از سندیکاهای کارگری فرانسه، روز اول ماه مه هزاران نفر از کارگران، فعالین کارگری و معلمان راهپیمایی به مناسبت این روز برگزار کردند.
طبق گزارش "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس"، امسال به دلیل فضای خاص انتخاباتی، تظاهرات روز جهانی کارگر بیش از گذشته جنبه ضد سرمایه داری بخود گرفت. شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس نیز در این راهپیمایی همراه با شعارهای انقلابی و نیز عکس های فعالین کارگری ، شرکت داشت و اطلاعیه مشترک اول ماه مه را که با امضای 13 تشکل به فرانسه ترجمه شده بود، بطور بسیار وسیع بین کارگران فرانسه توزیع نمود.

آخرین خبرهای جهان