ارسال

تظاهرات ضد دولتی در لهستان


2017-05-07 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۷

هزاران نفر از مخالفان دولت لهستان، با برگزاری تظاهراتی در ورشو، علیه سیاست های حزب راستگرای حاکم و "محدود شدن دموکراسی" در این کشور اعتراض کردند.
تظاهرات كنندگان سياست هاي دولت لهستان را به منزله حمله به مباني دموكراتيك اين كشور توصيف كردند. سخنرانان اين تظاهرات كه تحت عنوان "راهپيمايي آزادي" برگزار شد، می گویند، دولت حزب قانون  و عدالت، استقلال دادگاه ها و نهادهاي ديگر را کاملا از بین برده است. شهرداري ورشو تعداد تظاهرات كنندگان را 50 هزار نفر برآورد كرد. در تظاهرات ضد دولتي مارس 2015 حدود 240 هزار نفر شركت كرده بودند.

آخرین خبرهای جهان