ارسال

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی آلیتالیا


2017-05-09 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

هزاران نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی آلیتالیا در اعتراض به تصمیم مدیران این شرکت برای اخراج احتمالی کارکنان و افزایش ساعت کار، روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زده و بر سر کار خود حاضر نشدند.
بنابه گزارشات، این اعتصاب، موجب لغو پروازهای این شرکت شد. آلیتالیا بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیاست و هر تصمیمی در خصوص اخراج کارکنان آن به صورت غیر مستقیم بر روی معیشت بسیاری تاثیر خواهد گذاشت. معترضان می گویند، مدیران این شرکت باید از تصمیم خود بازگردند و با اتحادیه های کارگری و کارکنان شرکت‌های هوانوردی وارد مذاکره شوند.

آخرین خبرهای جهان