ارسال

وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی در زندان های اسرائیل


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

کمیته اطلاع رسانی اسرای اعتصاب کننده فلسطینی از اعمال مجازات و شکنجه علیه زندانیان اعتصابی فلسطینی در زندان «نیتسان» خبر داد.
بنابه گزارش این کمیته، اداره زندان «نیتسان» از خروج زندانیان از سلول های خود جلوگیری می کند و با پوشاندن منافذ و پنجره های سلول، مانع از رسیدن نور به زندانیان می شود. نیروهای اسرائیل با تحت فشار قرار دادن زندانیان و اعمال محدویت های زیاد بر آنها درصدد تضعیف روحیه و اراده زندانیان اعتصاب کننده هستند. بیش از یکهزار و 500 زندانی فلسطینی از 28 فروردین ماه جاری در اعتراض به شرایط وخیم زندانهای اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند. بنابر اعلام آمارهای رسمی فلسطین، حدود 6 هزار و 500 فلسطینی از جمله 300 کودک کم سن و سال در زندان‌های دولت اسرائیل به سر می برند.

آخرین خبرهای جهان