ارسال

خطر مرگ صدها هزار کودک در سومالی


2017-05-12 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۲

میلیون‌ها نفر در سومالی از سوءتغذیه ناشی از خشکسالی رنج می‌برند، سازمان ملل هشدار می‌دهد که مرگ بر اثر گرسنگی به‌خصوص کودکان را تهدید می‌کند.
سومالی یک بار دیگر بر لبه پرتگاه مرگ و زندگی قرار گرفته است. اکنون دو سال است که در بخش عظیمی از این کشور از باران خبری نیست. بدین ترتیب این کشور بحران‌زده‌ی شاخ آفریقا در برابر قحطی به مراتب بزرگتری از سال ۲۰۱۱ قرار گرفته است. در آن سال بیش از ۲۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. بخش اعظم قربانیان کودک بودند. برای ممانعت از تکرار این فاجعه، روز پنجشنبه نمایندگان جامعه جهانی در لندن گرد هم آمده‌اند. آنها در نظر دارند که حمایت از سومالی را گسترش داده و به "ثبات" درازمدت در این کشور کمک کنند. به گزارش سازمان ملل، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار سومالیایی، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت کشور، به کمک فوری نیاز دارند و جان حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر وابسته به سهمیه مواد غذایی است.

آخرین خبرهای جهان