ارسال

تظاهرات اعتراضی علیه مسابقات گاوبازی در اسپانیا


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه، هزاران تن از شهروندان پایتخت اسپانیا در اعتراض به سنت گاوبازی به خیابان‌ها رفتند. فصل گاوبازی که تازه آغاز شده، یک ماه ادامه دارد. برخی گاوبازی را "هنر" و ورزش می‌دانند و برخی دیگر به آن "میراث فرهنگی خونین" می‌گویند. روز یکشنبه مخالفان سنت گاوبازی در مادرید بار دیگر اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. آنها از دولت اسپانیا خواستار لغو گاوبازی و تشدید قوانین حفاظت از حیوانات در این کشور شدند. گفتنی است در یک‌هزار و ۷۰۰  مراسم گاوبازی که سالانه در اسپانیا برگزار می‌شود، حدود ده‌هزار گاو کشته می شوند.

آخرین خبرهای جهان