ارسال

تظاهرات شهروندان تونس علیه عفو مفسدان اقتصادی


2017-05-15 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۵

هزاران نفر در پایتخت تونس در اعتراض به پیش‌نویس قانونی که بر مبنای آن متهمان به فساد مالی بخشیده می‌شوند، دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی، از جمله "من نمی‌بخشم" و "فساد بس است"، مخالفت خود را با پیش‌نویس این طرح به نمایش گذاشتند. معترضان می گویند این قانون با "روح انقلاب" تونس مغایر است. این تظاهرات به طور نمادین از خیابان "حبیب بورقیبه" آغاز شد. این خیابان نخستین محل اعتراضاتی بود که به انقلاب و سقوط دولت بن علی در سال ۲۰۱۱ انجامید. در همین حال رئیس‌جمهور تونس روز چهارشنبه گذشته برای نخستین بار به‌طور رسمی از پیش‌نویس این طرح قانونی سخن گفت که قرار است برای تصویب به پارلمان ارائه شود.

آخرین خبرهای جهان