ارسال

مرگ 7 پناهجوی دیگر در دریای مدیترانه


2017-05-15 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۵

گارد ساحلی ایتالیا جسد دستکم 7 پناهجوی دیگر را از آب های مدیترانه بیرون کشید.
به گفته گارد ساحلی ایتالیا، امدادگران همچنین حدود ۵۰۰ پناهجو را در دریای مدیترانه نجات دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از ۴۵ هزار تن با قایق خود را از شمال آفریقا به ایتالیا در اتحادیه اروپا رسانده‌اند؛ این رقم افزایشی ۴۰ درصدی در مقایسه با شمار پناهجویان در مدت مشابه در سال قبل را نشان می دهد.

آخرین خبرهای جهان