ارسال

تظاهرات علیه نشست وزیران اقتصاد گروه جی 7 در ایتالیا


2017-05-15 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۵

همزمان با آخرین روز نشست سه روزه وزیران اقتصاد گروه جی 7 در ایتالیا، صدها نفر از مخالفان دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته هایی، علیه نظام سرمایه داری و کشورهای گروه هفت اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات، کشورهای عضو گروه 7 را مسئولان اصلی فقر و گرسنگی و جنگ و تخریب محیط زیست در جهان عنوان کردند. نشست وزیران اقتصاد هفت کشور ایتالیا، آلمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و کانادا به مدت 3 روز به ریاست دوره ای ایتالیا در شهر باری در جنوب این کشور تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

آخرین خبرهای جهان