ارسال

گسترش تظاهرات ضد حکومتی در ونزوئلا


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

بنابه گزارشات منتشره، تظاهرات ضد حکومتی در ونزوئلا هر روز ابعاد وسیعتری به خود می‌گیرد، همه اقشار مردم با هر سنی در این اعتراضات حضور دارند.
اعتراض و تظاهرات در ونزوئلا تقریباً تبدیل به یک امر روزانه شده است. معمولاً تظاهرکنندگان افراد جوان هستند اما اکنون بازنشستگان و سالخوردگان نیز روز دوشنبه علیه رئیس‌جمهور آن کشور راهپیمایی کردند. هزاران بازنشسته و سالخورده با پلیس ضدشورش در کاراکاس درگیر شدند.  وقتی گارد ونزوئلا مسیر آنها را بست، مواردی از درگیری پیش آمد. برخی افراد مسن و سایرین در برابر حفاظ های پلاستیکی افراد گارد ویژه فشار آوردند اما نیروهای گارد با اسپری فلفل و گاز اشک‌آور واکنش نشان دادند. بیش از یک ماه‌ونیم است که این اعتراضات ادامه دارد و تاکنون منجر به کشته شدن نزدیک به 40تن شده است.

آخرین خبرهای جهان