ارسال

ادعای آمریکا در خصوص ساخت کوره جسد سوزی در سوریه


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

دولت آمریکا مدعی شده که دولت سوریه برای از بین بردن اجساد هزاران زندانی به قتل رسیده، در یک زندان نظامی کوره ای برای سوزاندن اجساد ساخته است.
وزارت خارجه آمریکا عکس هایی ماهواره ای از این تاسیسات منتشر کرده که می گوید برای از بین بردن شواهد به کار گرفته شده است. گروه های حقوق بشر می گویند که هزاران زندانی در این زندان نظامی در بیرون دمشق شکنجه و اعدام شده اند. "استوارت جونز" دستیار موقت وزیر خارجه در امور خاورمیانه در این خصوص گفته است: "منابع موثق معتقدند که اجساد در گورهای جمعی ریخته شده است." او گفت: "ما اکنون بر این باوریم که رژیم سوریه یک کوره جسدسوزی در مجتمع زندان "صیدنایا" نصب کرده که می تواند بقایای بازداشتی ها را بدون به جا گذاشتن شواهد زیاد از بین ببرد."

آخرین خبرهای جهان