ارسال

تجمع اعتراضی علیه سیاست های دولت آمریکا در تگزاس


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

به گزارش "رویترز" هزاران نفر روز سه شنبه در "آستین" تگزاس علیه سیاست های ضد مهاجرتی دولت آمریکا و فرماندار این ایالت ‏راهپیمایی کرده و خواستار پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی در خصوص مهاجران به تگزاس شدند.‏
برپایه این گزارش، تجمع کنندگان که به زبان های انگلیسی و اسپانیایی علیه فرماندار شعار می دادند، با ‏تجمع در مرکز شهر آستین مقام های دولتی را به تبعیض نژادی متهم کردند.‏ آنها سیاست مقام های محلی و دولتی را عامل از هم پاشیدن خانواده های مهاجر دانستند و افزایش فشار به مهاجران را که فاقد مدارک اقامت هستند، محکوم کردند.‏ به گفته معترضان، فرماندار آستین به نیروهای پلیس دستور افزایش فشار به مهاجران و خانواده های آنها که فاقد مدارک اقامت هستند را صادر کرده است. گفتنی است از هنگام صدور فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، هر هفته شهرهای مختلف آمریکا شاهد راهپیمایی و تجمع های اعتراضی بوده ‏است.‏

آخرین خبرهای جهان