ارسال

تظاهرات سراسری و درگیری با پلیس در برزیل


2017-07-01 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

به گزارش "یورونیوز" روز شنبه در جریان یک تظاهرات سراسری علیه سیاستهای دولت "میشل تمر" رئیس جمهوری برزیل در مورد قوانین کار و بازنشستگی، پلیس به صف معترضان یورش برد و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد.
در جریان این درگیری پلیس در ریودوژانیرو به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد که آنان نیز با ترقه و وسایل آتش بازی پاسخ پلیس را دادند. در برازیلیا، پایتخت، مترو و اتوبوسرانی تعطیل بود و تظاهرکنندگان در خیابان موانعی را برپا کرده و آتش زدند. در شهر سائوپائولو نیز مشابه این اعتراضات برپا شد. تظاهرکنندگان پرچم های اتحادیه های کارگری را در دست داشتند. گفتنی است این اعتراضات در حالی است که دولت میشل تمر، با اتهامات مربوط به فساد مالی دست و پنجه نرم می کند.

آخرین خبرهای جهان