ارسال

اعتراض کارگران و بازنشستگان در برزیل


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

به گزارش "یورونیوز" اعتراض کارگران و بازنشستگان برزیلی در خصوص تغییر قوانین کار و بازنشستگی که از روز جمعه آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
برپایه این گزارش، روز دوشنبه، این اعتراض‌ها در "ریودوژانیرو" به درگیری با پلیس انجامیده است و از سوی نیروهای پلیس به سمت معترضان گاز اشک آور شلیک شد. با قانونی شدن تغییرات جنجال برانگیز قانون کار، سن بازنشستگی در این کشور به  65 سال افزایش می یابد. به گفته معترضان، با تغییرات مد نظر دولت در قوانین، ساعات کار افزایش می‌یابد و زمینه برای کاهش سطح دستمزدها باز گذاشته می‌شود.

آخرین خبرهای جهان